Verklaring m.b.t. de gegevensbescherming van de Laboratoire Biosthétique GmbH & Co.

De bescherming van uw privésfeer is zeer belangrijk voor de Laboratoire Biosthétique GmbH & Co. (voortaan ‘LA BIOSTHETIQUE’ genoemd). Wij zouden u daarom ook uitvoerig willen informeren over de behandeling van uw gegevens.

1.Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

1.1    Het verzamelen, verwerken, gebruiken en overmaken van persoonsgegevens van de klant vindt enkel plaats in de mate die noodzakelijk is voor de zakelijke relatie en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 

1.2    U kunt onze websites – zoals bijvoorbeeld labiosthetique.de of labiosthetique.com – bezoeken, zonder informatie over uzelf te geven. Wij slaan enkel gegevens op zonder verwijzing naar personen zoals bijv. [naam van uw internetprovider en de gebruikte browsersoftware, aantal hits op de respectieve websites]. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren en laten geen conclusies toe over uw persoon.

1.3    Wij verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u die ons vrijwillig geeft in het kader van een bestelling, een mededeling of een inschrijving voor onze nieuwsbrief.

1.4    Tijdens de bestelprocedure in de onlineshop verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens (in het bijzonder voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), die – zonder uw verdere, afzonderlijke toestemming – alleen dienen om uw bestelling af te handelen en contact met u op te nemen in geval van vragen of problemen. Na de volledige afwikkeling en uitvoering van uw bestelling en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen wissen wij al uw gegevens.

1.5    Vanaf het aanmelden tot aan het afmelden van de nieuwsbrief zal uw e-mailadres worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.

1.6    Het e-mailadres van de klant wordt niet doorgegeven aan derden. Het doorgeven van informatie over klanten aan derden gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een bestelling (bijvoorbeeld voor een verzending) of voor het versturen van productstalen of reclamemateriaal.

1.7    Wij sturen onze klanten graag actuele informatie over onze producten en speciale aanbiedingen per e-mail toe, maar enkel indien u hiervoor toestemming heeft gegeven bij het opgeven van uw e-mailadres (bijvoorbeeld tijdens het bestelproces). U kunt echter de toezending van dergelijke informatie op elk gewenst moment opzeggen, bijvoorbeeld bij het opgeven van uw e-mailadres tijdens de bestelprocedure. In hoofdstuk 4 wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

2.    Gebruik van cookies

LA BIOSTHETIQUE maakt op verschillende pagina’s gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de webserver naar de computer van de websitegebruiker worden gestuurd. Deze cookies kunnen uw computer niet beschadigen en kunnen in de Windows-map ‘Tijdelijke Internet-bestanden’ worden ingekeken. De meeste van de door LA BIOSTHETIQUE gebruikte cookies worden na het beëindigen van een browsersessie van de harde schijf van uw computer verwijderd (‘sessie-cookies’). Andere cookies blijven wel op uw computer staan en stellen LA BIOSTHETIQUE in staat om uw computer bij een volgend bezoek opnieuw te herkennen (‘permanente cookies’). De partneronderneming van LA BIOSTHETIQUE heeft niet het recht om via de website van LA BIOSTHETIQUE persoonsgegevens met behulp van cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

 

3. Het gebruik van Google Analytics

3.1    Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten voor website-exploitanten op te stellen en andere met website en internet gerelateerde diensten op te leveren. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, tenzij vereist door de wet of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware weigeren; wij zouden er u toch op willen wijzen dat u in dit geval eventueel niet in staat bent om alle mogelijkheden van de website te benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de door u verzamelde gegevens door Google op de voorheen beschreven wijze en het voorheen genoemde doel.

3.2    Bovendien wordt het succes van deze website bepaald door Conversion Tracking. Daarbij wordt enkel gemeten hoeveel klanten volgens ons de bereikte doelstellingen hebben gerealiseerd.

4.    Informatie over het gebruik en de verwijdering van gegevens

De klant heeft het recht om informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens te raadplegen. De aanspreekpartner voor de klant is een door het bedrijf aangewezen persoon die waakt over het misbruik van in een databank opgeslagen informatie. De klant kan verzoeken om een correctie, blokkering of verwijdering van zijn gegevens. Daarvoor dient de klant een schriftelijk verzoek te sturen naar

Laboratoire Biosthétique GmbH & Co.,
Gülichstr. 3-5,
75179 Pforzheim, Germany